Amning – hur länge?

När man ska sluta amma är en väldigt känslig fråga. Det finns många olika åsikter och fördomar om detta.


Livsmedelsverkets råd om hur länge du ska amma

amning – hur länge?Om du kan och vill amma ska du enligt Livsmedelverket helamma i minst sex månader. Efter sex månader kan du börja komplettera med annan mat samtidigt som du har kvar amning som bas till dess att barnet är ett år, eller mer.

Men kom ihåg att det inte finns några krav gällande amning. Amma så länge som det känns bra för dig och ditt barn.

Sluta succesivt

När du har bestämt dig för att sluta amma ska du göra detta succesivt. Detta för att brösten måste vänja sig vid att inte producera lika mycket mjölk och barnet måste väja sig vid att inte ta bröstet hela tiden.

Ta bort amningstillfälle på amningstillfälle. Spara det amningstillfälle som barnet tycker om bäst till det sista amningstillfället att ta bort.

Byt ut vanan

Byt ut amningen mot en aktivitet som barnet känner sig trygg med. Så som välling eller ett varmt skönt bad. Försök även att hitta nya sätt att trösta på.